Garantie op reparatie

Mobiel Service Centrum biedt u een duidelijke en transparante werkwijze.
Op onze reparaties bieden wij tot 12 maanden garantie

Onze garantie houd in dat u 12 maanden garantie op de reparatie van uw smartphone of tablet.

Uitzonderingen:

 • Batterijen / accu’s; 6 maanden garantie
 • Moederbordreparaties; 3 maanden garantie
 • Alternatief schermkwaliteit; 6 maanden garantie

De garantie is niet van toepassing wanneer:

 • Het probleem na reparatie ontstaat door toedoen van de gebruiker
 • Komen door eerdere schade, zoals val- of waterschade
 • Komen door softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken etc.)
 • Worden veroorzaakt door externe omstandigheden (vallen, water etc.)
 • Worden veroorzaakt doordat u zelf heeft geprobeerd de klachten te herstellen
 • Klachten die geen verband houden met de uitgevoerde reparatie

Mobiel Service Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van eventuele data. Wij gaan uiteraard zeer zorvuldig om met uw toestel echter als u uw data belangrijk vindt zou u er ook als dusdanig mee om moeten gaan.

Mobiel Service Centrum kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • Langere reparatietijd
 • Verlies van gegevens (data)
 • Defecten die aan het licht komen tijdens het onderzoek.

Het kan voorkomen dat er tijdens een reparatie beschadigingen aan uw apparaat of onderdelen daarvan ontstaan. Deze kunnen dan vervangen worden door andere onderdelen. Het kan zijn dat dit duurdere onderdelen zijn dan het oorspronkelijke onderdeel. Soms hebben wij deze niet op voorraad. De reparatieduur kan verschillen van de oorspronkelijke aangegeven reparatietijd. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met de klant.

Het kan voorkomen dat er tijdens of na het openen van uw apparaat defecten ontstaan die daarvoor niet zichtbaar waren. Door alle fijne elektronica kunnen er defecten aan het licht komen die al aanwezig waren, maar die zolang het apparaat onaangeroerd was, niet zichtbaar waren. Mobiel Service Centrum kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor deze defecten. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze defecten te verhelpen. We kunnen u niet garanderen dat wij uw apparaat langer moeten houden en dat daaraan extra kosten zijn verbonden.